Nyemission i

Purefun Group AB

Ej tillgängligt

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till säljarna av Woo Me.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Purefun köper Woo Me för 30 Mkr med aktier som betalning och 2,5 Mkr kontant.

Betalningen med vederlagsaktier sker tekniskt genom att en utfärdad reversfordran enligt förvärvsavtalet kvittas mot nya aktier i en riktad kvittningsemission.

Affären ska godkännas på en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 20 maj 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Purefun Group, e-handelsföretag som växer under lönsamhet

Purefun Group är ett e-handelsföretag som växer med bra lönsamhet. Egna varumärken, egen produktion samt eget lager ger marginaler och kontroll. Gör nu en IPO på Nasdaq First North.