Börsnotering av

Purefun Group AB

Purefun Group är en koncern med fokus på e-handel med sällanköpsvaror i Norden. Bolaget är verksamt främst inom segmentet sexuell hälsa med den väletablerade e-handelsplattformen Vuxen. Bolaget erbjuder ett brett sortiment med en hög andel egna varumärken. Bolaget är även verksamt inom djurprodukter genom e-handelsplattformen DOGGIE.se som är en återförsäljare av hundprodukter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringserbjudandet; Money Never Sleeps Holding AB 99 %, Övriga 1 %.

Värdering

Uppdatering: 250 Mkr enligt noteringserbjudandet. 25 kr per aktie.

250-300 Mk i noteringserbjudandet siktar bolaget på.

Mer information

Purefun Group meddelade i slutet av november 2021 att de planerar att notera sig under första halvåret 2022. Vilken marknadsplats angav bolaget inte, men First North känns som en lämplig lista.

Uppdatering: I slutet av december 2021 säger vd till Breakit att tidsplanen är första kvartalet 2022 och att man siktar på en värdering i noteringserbjudandet på 250-300 Mkr. First North är listan man ska notera sig på.

Uppdatering: Purefun Group noteras på First North den 14 februari 2022.

Uppdatering: Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 12 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades erbjudandet till cirka 335 procent. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 190 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner