Spännande tider för gasprospekteringsföretaget

Igrene kapitaliserade sig under april och står inför både ett fullskaletest och fler prospekteringar. Det ser ut att bli en spännade vår och sommar för bolaget.

Gasprospekteringsföretaget Igrene kapitaliserade sig via en nyemission under mars-april för att gå vidare med det planerade fullskaletestet av gasfyndigheterna vid Siljansringen, närmare bestämt vid det så kallade Morafältet som ligger strax sydväst om Mora. Igrene har velat komma igång under våren/sommaren och en upphandling med aktörer som ska genomföra arbetet har pågått under året. Det har varit aktörer från flera olika länder som varit med i processen, bland annat från Storbritannien, Danmark och Tyskland. Men för någon månad sedan låg ett företag från Island bäst till att få uppdraget.

Precis som alltid när det gäller prospektering av råvaror så genomgår projekt ett flertal steg, där varje sådant steg gör tillgångarnas storlek och ekonomiska förusättningar mer kända. För varje framgångsrikt steg framåt ökar värdet på tillgångarna. Det är också så som bolag kan anskaffa kapital, dvs desto mer information som finns om tillgångarna desto bättre villkor går det att få från potentiella partners och finansiärer.

Parallellt med arbete på Morafältet så går prospekteringsarbete även vidare på andra platser kring Siljan, exempelvis vid den östra delen av Siljansringen, norr om Rättviks centralort.

Många företag går in i en lugnare fas under sommarmånaderna, men för Igrene ser det ut att bli en period fylld med aktivitet som kan bjuda på intressanta nyheter.

Se även: Inspelad presentation hos Aktiespararna

Igrene AB

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.