Börsnotering av

Igrene AB

Igrene bedriver prospekterande verksamhet med avseende på geotermi, gas och olja inom Siljansringen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; Paul Storm med familj 15 %, Sören Hedberg med familj 14 %, Mats Budh med familj 10 %, Krefting Finans AB och Ragnar Krefting 6 %, Wasaåkarn AB 3 %, Kerstin Sandkvist 3 %, Henrik Strid 3 %, Swede Beam System Ltd 2 %, Cecilia Norrbrink 2 %, Övriga (ca 150 st) 42 %.

Värdering

55 Mkr pre-money och 66,4 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas, 71,4 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen används och fulltecknas.

Mer information

VD för Igrene, Mats Budh, säger i slutet av augusti 2012 att de håller på med frågan om en börsnotering, då storleken på aktieägarskaran gör det lämpligt, men att man har en bit kvar.

Igrene planerar för en nyemission under 2013.

Uppdatering: Igrene meddelar i november 2013 att de ska göra en nyemission, där planen är att presentera ett memorandum under januari 2014. Man skriver även att villkor vad gäller mängd aktier, pris, teckningsberättigade återstår att bestämma, likaså huruvida företaget ska notera sig eller inte.

Uppdatering: Igrene meddelade i februari 2014 att de planerar att göra en nyemission under våren 2014 och sedan lista aktien på Aktietorget.

Uppdatering: Igrene gör en nyemission på 11 Mkr under april-maj 2014 inför sin notering på Aktietorget.

Uppdatering: Första handelsdag på Aktietorget är planerad till den 26 juni 2014.

Uppdatering: Första handelsdag har justerats till den 29 juli 2014.

Uppdatering: Listning sker i början av augusti 2014.

Uppdatering: Innan utgången av augusti 2014 är målet.

Uppdatering: Första handelsdag blir den 22 augusti 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner