Echandia levererar energilösningar med batteri och bränsleceller till maritima marknaden

Echandia levererar energilösningar med batteri och bränsleceller till den maritima marknaden. Planerar för en framtida notering.

Echandia levererar energilösningar med batteri och bränsleceller till den maritima marknaden. Bolaget planerar för en framtida notering. VD Fredrik Hellström presenterar verksamheten.

Echandia Marine AB

Echandia utvecklar och erbjuder utsläppsfria energisystem till industrin. Bolaget erbjuder bland annat batterier till sjöfarts- och järnvägsbranschen och utvecklar även bränsleceller.

Echandia Marine AB

Echandia utvecklar och erbjuder utsläppsfria energisystem till industrin. Bolaget erbjuder bland annat batterier till sjöfarts- och järnvägsbranschen och utvecklar även bränsleceller.