Echandia Marine AB

Echandia utvecklar och erbjuder utsläppsfria energisystem till industrin. Bolaget erbjuder bland annat batterier till sjöfarts- och järnvägsbranschen och utvecklar även bränsleceller.
Ingen nyemission hittades

Batteriföretag satsar på bränsleceller och börsnotering på sikt

Echandia gör utsläppsfira energisystem till sjöfarten baserat på batterier. Vd har i början av januari 2021 pratat med NyTeknik och

Echandia Marine AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner