Zordix – Gamingbolag med förvärvsdriven tillväxt och egna IP:n

Gamingbolaget Zordix har adderat förvärvsdriven tillväxt och egna IP:n till sin strategi. Gör nu en nyemission på 45,5 Mkr och vi har därför ställt några frågor till vd Matti Larsson.

Vad gör Zordix?

Zordix är en multinationell spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i Umeå. Vår affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och PC på den globala marknaden. Vi har idag tre studios som kan producera AA-spel samt vår egen växande förlagsverksamhet. Våra egenutvecklade spel är positionerade främst inom terrängfordonsracing och äventyrsspel där vi ser goda förutsättningar att ta en ledande position på marknaden.

Under förra året inledde ni en ny strategi, kan du kort beskriva skillnaden?

Vår nya strategi grundar sig i förvärvsdriven tillväxt och långsiktiga investeringar i egna immateriella rättigheter och i vår förlagsverksamhet. Syftet med den nya strategin är att skapa aktieägarvärde och sprida affärsrisker. Genom det strategiska skiftet har vi en mycket spännande pipeline av förvärv, flertalet intressanta spelsläpp genom Zordix Publishing och våra egna titlar att se fram emot.

Vad letar ni efter när ni utvärderar förvärv?

Gemensamt för alla bolag vi förvärvar är att de ska vara entreprenörsdrivna, gå med vinst och komplettera gruppens långsiktiga strategi. Vi för dialoger med företag globalt för att komplettera vår familj av andra spelutvecklare med egna varumärken, förläggare och distributörer. På så vis bygger vi gruppen längs med hela värdekedjan från spelidé till marknad.

Vad förväntar ni er att uppnå under de kommande två åren?

Våra förväntningar är att vi under de kommande två åren ska ha genomfört ett antal förvärv och därutöver genomfört flertalet lyckade lanseringar inom ramen för Zordix Publishing och våra egna titlar.

Ni gör nu en emission på 45,5 miljoner kronor, vad ska kapitalet används till?

Kapitaltillskottet genom emissionen kommer i huvudsak användas för förvärv (60 procent). Övrig del ska användas för investeringar i egna immateriella rättigheter, satsningar inom ramen för vår förlagsverksamhet och övrigt rörelsekapital.

Avslutningsvis, något du vill säga till dem som funderar på att investera i Zordix?

Vi har en tydlig bild för hur vi ska bygga en välkomponerad större koncern. Detta är ett läge där man som aktiesparare kan få vara med på den större resan som ligger framför oss.

 

Läs mer om Zordix nyemission.

Maximum Entertainment AB

Maximum Entertainment är verksamma i hela värdekedjan för dataspel, inklusive utveckling, publicering, transmedia, försäljning och operations. Maximum Entertainment AB hette tidigare Zordix AB.