Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zordix AB

Zordix AB

Zordix AB
Industrivägen 12
901 30 Umeå

Hemsida:

www.zordix.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zordix utvecklar spel till flera av marknadens plattformar, både konsol, pc och handhållna enheter. Snö- och vattenskoterracingspel är återkommande i bolagets fokus.

Teckningsperiod:

28 september 2020 - 13 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

45,5 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 september 2020

Värdering:

182 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Fyra (4) innehavda aktier av serie A eller B på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 31,8 MSEK, varav cirka 8,1 MSEK avser teckningsförbindelser från bland annat styrelsens medlemmar Malin Jonsson, Ludvig Lindberg, David Wallsten och Stefan Lampinen. Därutöver har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 23,7 MSEK.

Företrädesemissionen är ett led i Bolagets strategiska skifte och emissionslikviden ska primärt användas till förvärv av bolag.

Uppdaterat: 2020-09-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss