Zoomability får nya huvudägare via emissioner

Zoomability i alpmiljö

Zoomability kommunicerade idag två emissioner som kraftigt förändrar ägarbilden och ger bolaget nya huvudägare. Är detta tillsammans med nya samarbeten vad som får verksamheten att lyfta?

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Företaget har under lång tid haft försäljning och produkten är uppskattad, men försäljningen har hittills inte lyft så pass mycket att bolaget är självfinansierande.

Idag kommunicerades två finansieringar vilka kraftigt förändrar ägarbilden i bolaget.

Först kom ett pressmeddelande om att Zoomability konverterar lån på 1,5 miljoner kronor och får en option på 1,5 miljoner kronor löst, båda från Actice Nordic AB (Niclas Granér), till 89 öre per aktie. Genom dessa ökar Actice Nordics ägande från 3,2 procent till 24 procent och Actice Nordic blir där med ny huvudägare.

Ett par timmar senare kommunicerades en emission på 8 miljoner kronor riktad till aktieägaren Unidaco som är i enlighet med vad som kommunicerades en månad tidigare. Förutom en emission så innehåller det även ett samarbete. De 10 miljoner aktier som tecknats av Unidaco kommer totalt motsvara 38,1 procent av ägandet i Zoomability efter det att de aktier som Actice Nordic AB tecknat och betalt, också är registrerade hos Bolagsverket. För att Unidaco inte ska få ett ägande på över 30 procent så kommer aktierna att delas ut till Unidacos finansiärer. Unidaco som grupp är alltså ny huvudägare, men ensam största ägaren kan möjligtvis fortfarande vara Actice.

Innan ovanstående emissioner hade Zoomability ett börsvärde på 14,9 miljoner kronor räknat på aktiekursen 1,155 kronor. Dessa två emissioner kommer således att kraftigt förändra ägarbilden.

Samarbetsavtal ska ta produktionen internationellt och ge en kraftigare försäljning

Med Unidaco har har ett licensavtal signerats avseende både produktion och försäljning av Zoom Uphill i MENA-regionen, Malaysia, Indien, samt Indonesien. Avsikten är också att utnyttja Unidaco’ s batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability. Avtalet innebär också att Unidaco får marknadsföra Zoom Uphill i övriga länder i Asien, förutom Kina och Syd Korea. Zoomability kommer dock att sköta marknadsföring och försäljning i resterande delar av världen, som bland annat USA och Europa.

För en dryg vecka sedan ingick Zoomability ett letter of intent med Jiebao King Development i Wuxi, 10 mil norr om Shanghai, gällande ett joint venture i Kina. Tanken är att Jiebao ska bidra med sin djupgående kunskap i produktion av främst tvåhjuliga elfordon och försäljning på den kinesiska marknaden. Zoomability kommer bidra med sin IP och kunskap i design och produktion av Zoom Uphill.

Zoomability Int AB

Zoomability utvecklar och säljer fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomability Int AB hette tidigare A IT-solutions AB.