Nyemission i

Zoomability Int AB

Ej tillgängligt

Zoomability utvecklar och säljer fyrhjulsdrivna fordon drivna på el. Zoomability Int AB hette tidigare A IT-solutions AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Konvertering av lån och lösen av option, båda av Actice Nordic AB (Niclas Granér).

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I avtalet kring detta som delgavs marknaden den 5 mars 2024 skulle inlösenkursen vara 2,10 kr för det konvertibla lånet och 2,30 kr för optionen. Styrelsen har dock tagit beslut om att kursen skulle ändras till 0.89 per aktie. Detta med tanke på Zoomabilitys volatila aktiekurs, som senaste dryga månade varit nere på 0.90 kr vi ett flertal tillfällen vid stängning av börsen. Styrelse har också ansett att det legat i alla aktieägares intresse att investeringsavtalet med Actice Nordic AB genomförs för att Zoomabilitys affärsplan ska kunna genomgöras. Kursen vid inlösen den 31 maj var 1,16 kr.

Det innebär att Actice Nordic AB och Niclas Granér för de totalt 3 MSEK som investerats erhåller 3 370 787 aktier i Zoomability Int AB, vilket idag  motsvarar ett ägande på 20,8 %. Med tidigare ägda aktier kontrollerar Niclas nu aktier i Zoomability motsvarande ca 24 %, och blir därmed nu den största ägaren.

Uppdatering: Ett par timmar efter dessa emissioner så kommunicerades ytterligare en emission, vilket förändrar ägandet betydligt. Den emissionen har delats upp på flera tecknare så att investeraren inte ska komma över 30 %. Men det förändrar det procentuella ägandet beskrivet i föregående stycke.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Zoomability i alpmiljö

Zoomability får nya huvudägare via emissioner

Zoomability kommunicerade idag två emissioner som kraftigt förändrar ägarbilden och ger bolaget nya huvudägare. Är detta tillsammans med nya samarbeten vad som får verksamheten att lyfta?