Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

12 september 2023

Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering

Zesec planerar för en strukturaffär för att ordna finansiering


Zesec meddelade denna morgon att de utreder förutsättningarna för genomföra en strukturaffär i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa dess långsiktiga överlevnad.


Zesec har även upptagit ett brygglån på 100 000 kronor, från tre av bolagets största aktieägare, som förfaller den 31 oktober. Under första halvan av oktober har utestående teckningsoptioner av serie TO4 lösenperiod och styrelsen förväntar sig att det då kommer in kapital.

Zesec gjorde en företrädesemission under juni-juli.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Nanexa gör en företrädesemisson på 121 miljoner kronor

Nanexa gör en företrädesemisson på 121 miljoner kronor

Nanexa gör en företrädesemisson på 121 miljoner kronor. VD David Westberg och CFO Björn Svanström presenterar vad kapitalet ska användas till och svarar på frågor från aktieägare.

Följ oss