Veg of Lund – mjölkalternativ noteras på First North

Veg of Lund har tagit fram en ett nytt alternativ för den snabbt växande marknaden för mjölkalternativ. Gör nu en publik emission inför sin notering på First North.

Den globala konsumenttrenden med skifte från animaliska till växtbaserade livsmedel går mycket snabbt. Veg of Lund blir det första renodlade bolaget verksamt inom denna sektor att notera sig i Sverige. En av pionjärerna inom växtbaserade livsmedel, det svenska företaget Oatly, har också sitt ursprung i forskning på Lunds Universitet. Oatly tillverkar och säljer mjölkalternativ med havre som bas men valde, till skillnad mot Veg of Lund, att söka finansiering från privata aktörer utanför börserna.

Veg of Lund grundades utifrån forskning av Professor Emerita Eva Tornberg vid Lunds universitet. Veg of Lund har en patenterad värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja innehållande höga halter av omega 3. Enligt bolagets uppfattning har den också en neutral smakprofil. Med hjälp av denna patenterade emulsion kan Veg of Lund erbjuda alternativ för ett flertal traditionella, animaliebaserade livsmedel med livsmedelsprodukter som är både smakrika och hållbara. Veg of Lunds strategi bygger på att utveckla innovativa växtbaserade livsmedel efter moderna konsumentpreferenser. Veg of Lund lanserade sin första produkt 2018, My Foodie, som är en matig smoothie och finns i tre olika smaker.

Den globala marknaden för vegetabiliska mejeriproduktsalternativ uppskattas av analysgruppen Grand View Research att genomsnittligen växa med 16,7 procent årligen fram till år 2025 och då uppgå till ett marknadsvärde om cirka 41 miljarder USD. Veg of Lund bedömer att deras produkter ligger rätt i tiden för att fånga upp denna efterfrågan och att bolaget är väl positionerat för att etablera sig som en aktör på marknaden för växtbaserade livsmedel med huvudsaklig grund i dess smakneutrala produkt.

Efter en lyckad proof-of-concept-fas i lanseringen av Veg of Lunds första produkt My Foodie siktar bolaget framöver på att expandera sin geografiska närvaro och produktportfölj. I första hand kommer man fokusera på lanseringen av växtbaserade mjölkalternativ. Nästa steg i processen är att utveckla varumärke och kommersialisera produkten. Veg of Lunds mål är att lansera mjölkalternativet under det andra halvåret av 2020.

Veg of Lund noterar sig på First North den 10 februari och gör en IPO med sista teckningsdag den 27 januari. Se även en längre presentation som VD gav hos Aktiespararna.

Dug Foodtech AB

Dug Foodtech är verksamt inom marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ baserat på potatis. Dug Foodtech AB hette tidigare Veg of Lund AB.