Tre spännande direktnoteringar närmar sig

Sandvik-avknoppningen Alleima och Meds Apotek direktnoteras i veckan. Något senare direktnoteras Gotlandsbolaget som grundades år 1865.

Alleima – Gick tidigare under namnet Sandvik Materials Technology och är en avknoppning från Sandvik. Noteras på Nasdaq Stockholm onsdag den 31 augusti. Det har varit en lång process, redan för tio år sedan började det rapporteras om att Sandvik hade träffat banker för att göra en transaktion.

Meds Apotek – Ett online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel. Bolaget meddelade i veckan att de gör en direktnotering på First North den 1 september. Vid en nyemission i mars tidigare i år hade bolaget en värdering på 1,26 miljarder kronor. Uppdatering: Meds har meddelat att de senarelägger noteringen till första veckan av oktober då man vill hinna informera marknaden om bolaget innan noteringen.

Gotlandsbolaget – Har sin bas på Gotland och har varit ett rederi sedan år 1865. Företaget trafikerar även andra sträckor på Östersjön, samt driver hotellverksamhet och investerar i sjöfartens omställning och nya tekniker. I veckan meddelade Gotlandsbolaget att de ska direktnotera sig på First North under 2022. Bolagets A-aktier respektive B-aktier har från 1982 till och med 2003 handlats på Stockholmsbörsens O-lista och från och med 2004 på Mangoldlistan.


Läs även:

En IPO och en företrädesemission

En bank med börsnotering i planerna – två mindre kandidater snubblar

Rederiaktiebolaget Gotland

Gotlandsbolaget har sin bas på Gotland och har varit ett rederi sedan 1865. Företaget trafikerar även andra sträckor på Östersjön, samt driver hotellverksamhet och investerar i sjöfartens omställning och nya tekniker.