Tre aktuella nyemissioner

Promimic och Inuheat är aktuella med noteringsemissioner och Shamaran Petroleum med en företrädesemission.

Promimic – Ett biomaterialföretag som tillverkar och marknadsför en unik, nanometertunn beläggning för implantat, HAnano Surface, vilken stärker förankringen av implantaten i ben och därigenom underlättar läkningsprocessen. Företaget gör nu en IPO på 88 Mkr och noteras sedan på First North den 29 april. 63 Mkr av erbjuadandet är tecknat på förhand. Teckningsperioden pågår t.o.m. 22 april. Se även vd ge en presentation.

Inuheat – Utvecklar och tillverkar värmesystem för integration i klädesplagg för krävande utomhusmiljöer. Företaget gör nu en noteringsemission på 36,4 Mkr och börjar sedan handlas på Spotlight den 9 maj. Teckningsperioden inleds den 12 april och avslutas den 26 april.

ShaMaran Petroleum – ShaMaran Petroleum är ett oljebolag i Lundin-sfären med verksamhet i Kurdistan. Företaget ska göra en företrädesemission på 30,5 MUSD till 0,52 SEK per aktie. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Nyheten om emissionen kom något oväntat för många aktieägare då Lukas Lundin bara för några veckor sedan sagt att bolaget kan komma att säljas eller fusioneras. Emissionen kan ju vara en förberedelse för detta, men ändå något oväntat för många. Teckningsperioden är 20 april – 16 maj.


Se även: 
Fyra aktuella emissioner

Inuheat Group AB

Inuheat forskar, utvecklar och säljer kompletta system för aktiv uppvärmning av kläder.