Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Promimic AB

Promimic AB

Promimic AB
AZ BioVentureHub
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.promimic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Promimic är ett biomaterialföretag som tillverkar och marknadsför en unik, nanometertunn beläggning för implantat, HAnano Surface, vilken stärker förankringen av implantaten i ben och därigenom underlättar läkningsprocessen.

Teckningsperiod:

7 april 2022 - 22 april 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

80 Mkr (+ 8 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

28 april 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 198 Mkr pre-money. 200 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Promimic noteras på First North i mars 2022.

40 Mkr tecknas av befintliga aktieägare och upp till 70 % av emissionen tecknas av ankarinvesterare.

Uppdatering: Promimic har pausat sin IPO på grund av en turbulent aktiemarknad.

Uppdatering: Promimic har återaktiverat sin notering. Värderingen är den samma, erbjudandet storlek är också nästan den samma, innan kunde erbjudandet öka med 15 Mkr och nu är det 8 Mkr. Notering på First North den 29 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt 63 Mkr.

Uppdaterat: 2022-04-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss