TerraNet får fordon att undvika kollision

TerraNet erbjuder en lösning till fordonsindustrin så att fordon kan undvika att kollidera. Företaget gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Pär-Olof Johannesson.

Vad är TerraNets affärsidé?

TerraNets affärsidé är att utveckla mjukvara för kollisionsvarning baserad på teknik för signalbehandling och bildanalys.

Ni har tagit fram lösningar kring radiobaserad positionering, hur används det?

Det är en relativ positioneringsteknik som bygger på observationer och mätning av både cellulära (LTE och 5G) och WIFI signaler för att på det sättet bestämma avstånd till objekt i trafiken.

Något som heter VoxelFlow är centralt i er verksamhet, vad är det och vilka är fördelarna?

Det är tre eventkameror och en laserscanner som skapar en unik trianguleringseffekt för att med supersnabb precision kunna bestämma riktning, läge och hastighet hos ett framförvarande objekt i trafiken. Därigenom kan du avgöra om det är ett rörligt eller statiskt mål i nattsvart mörker. VoxelFlow kommer som färdig produkt kunna detektera och identifiera objekt på några få millisekunder, vilket är betydligt snabbare än dagens teknik.

Vilka företag samarbetar ni med?

Våra samarbetspartners är Daimler, Haldex, en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen, Afry (tidigare ÅF) med flera.

Vilken är er största utmaning?

Det är långa time-to-market-cykler och det gäller att hålla en bra balans mellan strikt fokus på plattformsutveckling med långsiktig faktureringspotential och att säkra serviceåtaganden med mera kortsiktig affärspotential.

När beräknar ni att ert erbjudande ska nå marknaden?

Vi räknar vår time-to-market till den tidpunkt när vi har en betalande kund för VoxelFlow, vilket kan ligga inom 6-9 månader. Själva integrationen av sensorerna i en bilmodell beräknas ta cirka tre år.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Terranet?

Från och med den 1 januari 2022 är avancerat förarstöd (ADAS) ett tvingande lagkrav inom EU, vilket väsentligt kommer driva upp volymerna för sensorbaserad teknologi för kollisionsvarning. Terranet adresserar en framtidsmarknad som kommer att växa i takt med ökad automatisering.


Läs mer om TerraNets nyemission

 

TerraNet Holding AB

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV).