Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB
IDEON Science Park, Beta 6
223 70 Lund

Hemsida:

terranet.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV).

Teckningsperiod:

25 maj 2020 - 8 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,4 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr per unit / 0,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2020

Värdering:

20,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje innehavd aktie berättigar till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade B-aktier, en (1) teckningsoption av serie 1, en (1) teckningsoption av serie 2 samt en (1) teckningsoption av serie 3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 11 procent av teckningsförbindelser och till cirka 64 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed till 75 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 1 kommer att löpa från den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020. Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2 kommer att löpa från den 8 mars 2021 till och med den 19 mars 2021. Teckningsperiod för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 3 kommer att löpa från den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av samtliga serier av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar före utnyttjandeperioden av respektive serie av teckningsoptioner. Dock kan teckningskursen uppgå till högst 0,80 SEK per B-aktie. Detta gäller för samtliga serier av teckningsoptioner som emitteras.

Uppdatering: Terranet har den 5 maj ingått avtal om en s.k. toppgaranti i den planerade företrädesemissionen med externa investerare. Toppgarantin uppgår till 2 MSEK, vilket ökar säkerställandegraden från 75 procent till 80 procent i företrädesemissionen.

Uppdatering: TerraNet har den 11 maj 2020 ingått avtal om en ytterligare s.k. toppgaranti i den planerade företrädesemissionen med externa investerare. Företrädesemissionen är i och med detta garanterad till 40,4 MSEK, motsvarande 100 procent.

Uppdaterat: 2020-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss