Teckna Wilson Therapeutics inför börsnoteringen

Den 12 maj noterar Wilson Therapeutics sina aktier på börsen och inför det gör man en nyemission. Två analytiker rekommenderar investerare att teckna och två att avstå.

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag som utvecklar nya läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling för patienter med Wilsons sjukdom.

Den 12 maj noterar sig Wilson Therapeutics på Stockholmsbörsen och fram till den 10 maj gör bolaget en nyemission på 480 Mkr. Priset per aktie sätts i intervallet 47-59 kr. Hur ska då en investerar göra? Vi sammanställer vad analytikerna säger nedan.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri rekommenderar investerare att teckna i mycket positiva ordalag. Rubriken är “Sällsynt bra chans” och inleds sedan med “Mycket talar för att bioteknikbolaget Wilson kan bli en riktig succé på börsen. Bäst att vara med från början och teckna aktien.”

“Trots alla risker som är förknippade med forskande bioteknikbolag finns det en rad omständigheter som gör att riskprofilen i Wilson känns rimlig. Godkännande av läkemedel mot ovanliga sjukdomar har ökat under senare år. Lägre krav från myndigheter, kortare tid till marknaden och lägre kostnader är andra faktorer som bör vägas in.”

Investeringar handlar om sannolikheter där risk och potential ska ha en bra relation. Och när det gäller detta erbjudande så anser alltså Dagens Industris analytiker att relationen är mycket fördelaktig.

Börsveckan – Teckna

Börsveckan kommer fram till rekommendationen Teckna, men de är inte helt övertygade. Man skriver bland annat ”Bolaget är intressant, värderingen hög, teckningspriset oklart och storägarna tar en relativt liten andel av emissionen”. Vidare skriver man att om priset hamnar i övre delen av intervallet så är potentialen begränsad.

SvD Börsplus – Teckna inte

SvD Börsplus rekommenderar att man inte tecknar sig.

”Börsaktuella Wilson Therapeutics siktar mot en liten marknad som blivit väldigt lukrativ sedan skandalbolaget Valeant köpt upp alla preparat för indikationen och sedan chockhöjt priserna. Består den nya prisbilden kan Wilson bli en succé men frågan är om man ska räkna med det.” 

SvD Börsplus sågar inte bolagets verksamhet, utan det är främst att man anser att risknivån i verksamheten är hög, speciellt på den värdering som investerare nu bjuds in att köpa aktier.

Placeringsguiden/Privata Affärer – Teckna inte

För normalt risktagande placerare anser Placeringsguiden att det är säkrast att avstå. Ett prisintervall på hela 25 % uppskattas inte heller.

”Det hindrar dock inte att aktien mycket väl kan spekuleras upp efter noteringen, men osäkerheten om detta är för stor för att en normalplacerare ska ta den. Placeringsguiden avråder därför från teckning.”

 

Läs även:

Träffa företagen som ska noteras

Analytikerna rekommenderar köp av Follicum

Vad analytikerna säger om Paradox Interactive inför noteringen

Wilson Therapeutics AB

Wilson Therapeutics är ett bioteknikbolag som utvecklar nya läkemedel för patienter med sällsynta sjukdomar. Wilson Therapeutics huvudprodukt Decuprate utvecklas primärt som en ny behandling för patienter med Wilsons sjukdom.