Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Vallgatan 27
411 16 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Teckningsperiod:

11 juni 2020 - 26 juni 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,1 Mkr + 1,82 Mkr

Teckningskurs:

11 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,4 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 unit, minimum 600 units.

Övrigt:

Northern CapSek Ventures noteras på NGM Nordic SME den 7 juli 2020.

7,8 Mkr är säkrat på förhand via teckningsåtagare.

1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie till en aktiekurs motsvarande 70 % av den volymviktade genomsnittskursen i CapSeks aktie på NGM Nordic SME under 30 handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 3,125 kr och högst 22 kr per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner ska ske mellan 9-23 november 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss