Teckna inte aktier i Xbrane inför noteringen

Xbrane Biopharma gör en nyemission inför sin notering på First North. Affärsvärlden avråder investerare från att teckna. Risken är för hög och aktien kommer sannolikt att gå att köpa billigare längre fram.

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning. Företaget gör en nyemission på 100 Mkr till 42,50 kr per aktie med sista teckningsdag den 19 januari och noterar sig sedan på First North den 3 februari.

Affärsvärlden sticker ut hakan och rekommenderar i en analys av man avstår från att teckna aktier inför noteringen. Tidningens analytiker anser att utan “track-record” har Xbrane en hel del att bevisa och att utrymmet för misstag är minimalt. Erfarenhet visar, skriver Affärsvärlden, att det tar längre tid än vad ledningar tror att få ut nya produkter och att kostnaderna blir högre än väntat. Är man intresserad av företaget så ska man avvakta, det kommer rimligen bättre köptillfällen längre fram anser tidnigens analytiker.

Det ska bli spännande att se vad som händer, för i nuvarande marknadsklimat är det många aktier av denna typ som rusar i höjden efter en notering. Om så sker i detta fall är det omöjligt att veta. Och att en fundamental analys och en kortsiktig kursrörelse kan skilja sig åt innebär inte att analysen är fel, men det kan dra åt sig en del kritik.

Läs fler aktieanalyser

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.