Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB

Xbrane Biopharma AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

xbrane.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xbrane Biopharma är specialiserat på utveckling och produktion av biogenerika-läkemedel med kontrollerad frisättning.

Teckningsperiod:

7 januari 2016 - 19 januari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100,3 Mkr

Teckningskurs:

42,50 kr

Likviddag:

27 januari 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

95 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

50 aktier, dock minimum 250 aktier.

Övrigt:

Xbrane börjar handlas på First North den 3 februari 2016.

Xbrane har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 62 MSEK motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet samt garantiåtaganden om cirka 38 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss