Swemet bör försättas i konkurs anser Skatteverket

Swemet har inga pengar anser Skatteverket

Tidningen Corren uppmärksammar idag att Skatteverket har ansökt om att försätta Swemet i konkurs på grund av obetalda skatter.

Tidningen Corren uppmärksammar idag att Skatteverket vill försätta Swemet i konkurs. Myndigheten lämnade in en ansökan till Linköpings tingsrätt den 21 februari. Swemet har skulder till Skatteverket på 2,4 miljoner kronor som myndigheten efter en utredning bedömer att företaget inte kan betala.

”Jag tycker det är lite hårt. Okej, vi har släpat med lite skatter under hösten, men vi har ju successivt betalat in dem…” säger Jan Axelsson, grundare och VD för Swemet, till Corren.

Jan Axelsson säger vidare till tidningen att han räknar med att bolaget ska ha betalat skulden senast den 1 april.

Swemet AB

Swemet säljer produkter och bygger system åt elnätsbolag i Europa baserat på bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät, en del av den stora Internet of Things-utvecklingen.