Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

3 mars 2023

Svenska Nyttobostäder gör emissioner med 53 procents utspädning

Svenska Nyttobostäder gör emissioner med 53 procents utspädning


Svenska Nyttobostäder meddelade ikväll att de ska göra två emissioner som ger en utspädning på 53 procent.


Innehavarna av preferensaktier ska byta sina aktier till stamaktier. 80 procent av ägarna till preferensaktier har redan kommit överens om att genomföra bytet. Vidare ska fastighetsförvärv som ännu inte har tillträtts betalas med stamaktier i stället för preferensaktier.

Varje preferensaktie som anmäls i utbyteserbjudandet resulterar i en inlösenfordran om 60 kronor vilken berättigar till teckning av två stamaktier för 30 kronor styck. Tidsplanen för utbytesförfarandet är att anmälningsperioden ska vara 3-17 april.

Svenska Nyttobostäder noterades på First North den 4 november 2020.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Tendo lanserar mot en bredare marknad

Tendo lanserar mot en bredare marknad

Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Här blir Tendo´s VD Sofie Woge intervjuad om verksamheten. Frågorna handlar om affärsplan, positionering, tillverkningsavtal, emissionen och varför investerare bör titta närmare på Tendo.

Följ oss