Smartare innehållsbevakning med Hoodin

Hoodin erbjuder en plattform som bevakar, hanterar och skapar engagemang från den enorma mängd information som finns idag. Behovet finns bland annat hos medtech- och pharma-bolagen. Hoodin står inför en notering och vi har därför ställt några frågor till vd Marcus Emne.

Vad gör Hoodin?

Hoodin är ett SaaS-företag som utvecklar och säljer en internetbaserad mjukvara där kunder kan bevaka, hantera samt skapa engagemang och värde från massiva mängder digitalt innehåll. I stort sett alla företag och organisationer har unika behov kring vilken sorts innehåll de behöver bevaka; allt från nyheter, sociala medier, bloggar, databaser med patent, väderdata, vetenskapliga artiklar, konkurrenter m.m. Hoodin är unikt på så sätt att varje kund skapar sitt unika projekt, baserat på vilka källor och sökord de vill bevaka och hämta in innehåll från. Hoodin lämnar inte enbart en notis om att något omnämnts, utan hämtar in hela innehållet så att varje kund kan hantera innehållet för sitt unika behov.

Hur ser Hoodins affärsmodell ut?

Hoodin säljer primärt licenser och uppgraderingar (fler användarkonton, extra bevakningar etc). Försäljning sker från och med andra halvåret 2018 först och främst genom partners som använder Hoodin i sitt egna erbjudande, t ex genom att bygga tekniska lösningar baserat på Hoodin eller genom att sköta bevakning och analys åt sina egna kunder.

Kan du nämna några kunder som ni har?

En väsentlig del i Hoodins affärsmodell är att Hoodin alltid tar fram bransch-unika lösningar. Bolagets första erbjudande var riktat mot aktörer inom turism, vilket också är där de flesta kunderna återfinns. Till exempel First Camp, Malmö Stad, Solna Stad, Lund Comedy Festival m fl. Bland kunder som använder Hoodin Super Feeder och Social Display återfinns bland annat Bonnier Growth Media, Snälltåget, Lunds Universitet m fl.

Kan du lite mer i detalj beskriva hur Hoodins tjänst fungerar?

De tre ledande orden är;

  1. Bevaka – Kunder skapar sina egna unika bevakningar på de källor som är mest relevanta för dem. Oftast är traditionell nyhetsmedia eller sociala medier inte relevanta för att skapa beslutsunderlag eller för att återpublicera i egna digitala kanaler. T ex kan en kund inom Medtech sätta upp bevakningar på källor som innehåller kliniska studier, vetenskapliga artiklar, bloggar som drivs av forskare, patentdatabaser, konkurrenters sajter m.m. En kund inom turism behöver istället bevaka vilka evenemang som händer i området, vilka nya turistnäringar som öppnat upp (restauranger, cafér m.m) samt om destinationen omnämns i forum, taggas på Instagram etc.
  2. Hantera – För att kunna skapa engagemang och affärsvärde från resultatet av bevakningarna så hämtar Hoodin in allt innehåll för att skapa möjlighet för varje kund att kommentera, bearbeta och återanvända innehållet. På så vis slipper kunder klippa och klistra från många olika källor och därefter lägga in i flera olika egna system.
  3. Engagemang – Att bevaka och hämta in digitalt innehåll utan att skapa engagemang eller affärsvärde av resultatet är tämligen verkanslöst. Med Hoodin kan varje kund dels samarbeta kring innehållet, publicera resultatet till egna hemsidor och konton på sociala medier – för att skapa engagemang internt inom företaget, eller gentemot sina kunder.   

Vad vill ni uppnå under det kommande året?

Hoodins främsta fokus är att växa genom etablerandet av många fler partners, både i Sverige och internationellt. Med tanke på att branscher som Medtech och Pharma har ett marknadsfönster för vår tjänst, och som kommer stå på vid gavel från och med nu fram tills slutetet av 2019 så vill vi så klart nå så många som möjligt av de 30 000 potentiella kunderna på marknaden.

Ni gör nu emission på 12,5 Mkr inför er notering på Spotlight, vad ska ni använda pengarna till?

Den avgjort viktigaste och största delen av kapitalet skall användas för att bygga upp ett högkvalitativt partnerprogram och bygga relationer med nya partners. Vi lämnar inget åt slumpen och vet hur viktigt det är att varje partner inte enbart blir imponerade av Hoodin som tekniskt plattform utan att de ska uppleva oss som ett företag med hög service och som på riktigt vill bidrar till att växa både vår och våra partners affär.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Hoodin?

Från en investerares perspektiv så hoppas jag man ser Hoodin som en spännande krydda i portföljen. En spännande långsiktig placering över en horisont där Hoodin just påbörjat sin tillväxtresa och som över de kommande åren förhoppningsvis ska visa att vi arbetat fram en bra riktigt bra teknisk plattform och valt en smart strategi för att vinna på marknaden.

Ser man som investerare, precis som vi inom Hoodin, att det finns ett stort behov av att kunna hålla ordning på den ständigt växande och enorma mängd digitalt innehåll som skapas, samt att man som investerare tror på de strategiska val vi gjort kring affärsmodellen avseende försäljning, så hoppas vi inom Hoodin på att kunna hälsa alla dem välkomna på en bra resa.

 

Läs mer om Hoodins emission och notering.

Hoodin AB

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.