Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoodin AB

Hoodin AB

Hoodin AB
Humlegatan 4
211 35 Malmö

Hemsida:

www.hoodin.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hoodin erbjuder en tjänst som förser professionella användare med ett enkelt och effektivt verktyg för bevakning, inhämtning, förädling samt distribution av internetbaserat innehåll.

Teckningsperiod:

13 september 2018 - 16 oktober 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

4,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

29,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 1220 aktier.

Övrigt:

Hoodin noteras efter emissionen på Spotlight, första planerade handelsdag är den 22 oktober 2018.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen.

Uppdatering: Teckningstiden är förlängd till den 16 oktober och första handelsdag är därför också flyttad till 5 november 2018.

Uppdaterat: 2018-10-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss