Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

1 juni 2015

Gasanalyser pekar ut nästa borrplats

Gasanalyser pekar ut nästa borrplats


Igrene har under många år gjort gasfynd vid Siljansringen som har analyserats och de teoretiska uppskattningarna har varit positiva. Nu är det dags för Igrene att ta nästa steg. Om en månad börjar Igrene att borra.


En färsk rapport från det Franska Petroleuminstitutet avseende prover på gas, som tränger upp ur ett blott 220 meter djupt hål inom det s.k Morafältet, visar på mycket god kvalitet på gasen.

Franska Petroleuminstitutet, IFPEN, påvisar i denna rapport höga halter av metan, etan och även helium, vilket är positivt. Halterna av icke önskvärda gaser är försumbara. Analyserna visar

Metan 96,26 %
Etan 1,27 %
Helium 0,02 %
Koldioxid 0,31 %
Syre 0,02 %
Kväve 1,75 %

Dessa gasprover har tagits från den plats där Igrenes första produktionshål kommer att borras.

Sveriges första produktionshål för gas

Det är nu klart att det produktionshål som Igrene skall anlägga för att genomföra ett fullskaletest inom Morafältet kommer att utföras av ett isländskt företag, Alvarr Drilling & Engineering. Utrustningen för detta fraktas över från Sverige till Island.

Hålet kommer att borras till 700 meters djup med 15 cm som minsta diameter. Foderrör kommer att sättas ned till 150 meters djup för att stänga ute det grundvatten som finns ovanför denna nivå. Kostnaderna uppgår till cirka 2,4 miljoner kronor.

Borrningarna väntas starta i tidig juli och slutföras inom 5 veckor. Därefter kommer utrustning att appliceras/anslutas för att under ca 6 veckors tid testa vad detta enda hål kan producera i form av gasvolymer, kvalitet och uthållighet mm. Totala kostnaderna för produktionstestet inklusive borrningarna uppgår till cirka 5,4 miljoner kronor.

Produktion av naturgas har aldrig tidigare skett i Sverige, så Igrenes projekt inom Siljansringen och Morafältet, sydväst om Mora centralort, har fått uppmärsamhet både lokalt och nationellt.

Se även: En presentation gjord hos Aktiespararna

Av: Redaktionen Nyemissioner.se

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

IPO-intervju med vd för Genetic Analysis

IPO-intervju med vd för Genetic Analysis

Genetic Analysis affärsmodell är att utveckla, dokumentera, tillverka och marknadsföra IVD-produkter (In vitro-diagnostik) genom en egen värdekedja. Företaget gör nu en IPO på Spotlight och här blir vd Ronny Hermansen intervjuad.

Följ oss