SaltX säkrar 38 miljoner kronor – ingår fördjupat avtal med ABB

SaltX fabrik

SaltX har varit i behov av att ordna finansiering och idag meddelade bolaget att de gör en riktad emission på 38 miljoner kronor som till stor del tecknas av ABB som man även ingår ett fördjupat samarbete med.

SaltX har varit i behov av att ordna finansiering och idag meddelade bolaget att de gör en riktad emission på 38 miljoner kronor. De två befintliga aktieägarna Industrifonden och SMA Mineral tecknar tillsammans 26,3 procent och det stora företaget ABB tecknar 73,7 procent.

Fördjupat samarbete med ABB

Under våren 2022 inledde SaltX och ABB ett samarbete med syfte att elektrifiera den industriella processen kalcinering. Samarbetet intensifierades under 2023 genom uppförandet av SaltX test- och researchcenter för elektrisk kalcinering (ECRC).

SaltX och ABB har idag fördjupat samarbetet genom att ingå ett samarbetsavtal med målet att ta fram en gemensam lösning. Den gemensamma lösningen ska vara baserad på parternas produkter och teknologi som kommer att marknadsföras och erbjudas till primärt kalk- och cementindustrin. Enligt Samarbetsavtalet har Parterna som ambition att ta en ledande position avseende elektrifieringen av utsläppsintensiva industrier såsom kalk- och cementindustrin och samarbetet syftar till att påskynda kommersialiseringen av SaltX teknik för elektrifiering och koldioxidinfångning. Genom det fördjupade samarbetet, där ABB kommer att bidra med kontroll och elektriska system till EAC:s kalcineringsprocess, skapas ett starkt gemensamt erbjudande till marknaden.

Samarbetsavtalet gäller initialt till den 11 mars 2034 och innebär bland annat en exklusivitet för ABB att tillhandahålla sina produkter i gemensamt utvecklade lösningar och system.

Låneskuld till Energimyndigheten

SaltX har sedan tidigare ett lån på 24,4 miljoner kronor med 9 procent i ränta från Energimyndigheten. Bolaget har velat få lånet eftergivet men har vid tre tillfällen fått negativt besked. Något besvärande för bolaget, men kan man visa på genuint positiv utveckling i verksamheten så bör det lånet vara hanterbart, men något att hålla ett öga på.

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi under varumärket SaltX. SaltX Technology Holding AB hette tidigare Anodaram AB. Anodaram AB hette tidigare WYA Holding AB. WYA Holding AB hette tidigare Anodaram AB.