Qlife’s IPO får en teckna-rekommendation av analytiker

Qlife står inför en notering på First North och gör just nu en IPO. Analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som är tålmodiga.

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Bolaget gör nu en IPO på 55 Mkr till 12,30 kr per aktie med sista teckningsdag den 7 februari. Därefter noteras aktien på First North den 2 mars. Hur ska en investerare agera?

Börsplus – Teckna

Börsplus tycker att Qlife känns lovande och ger en teckna-rekommendation för investerare som är tålmodiga. Erbjudandet får 5 av 6 i betyg.

”Produkten, affärsplanen och nyckelpersonerna är trovärdiga. CE-märkningen för professionell användning är på plats. Försäljningen ska ta fart direkt. Det borgar för ett potentiellt starkt nyhetsflöde. Allt detta talar för att aktien kan vara intressant att äga för den som står ut med risken som alltid är förknippad med förhoppningsbolag. Man bör också vara medveten om den högst realistiska möjligheten att försäljningsgenombrottet drar ut på tiden”

 

Se även video: Qlife Holding presenterar inför kommande IPO

Qlife Holding AB

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.