Omsättning högre än väntat för kursraketen Astor Group

Kursgraf för Astor Group-aktien

Astor Group kom denna eftermiddag, strax innan handeln stängde, med en uppdatering om att omsättningen blev högre än väntat under det andra kvartalet.

Astor Group kom denna eftermiddag, strax innan handeln stängde, med en uppdatering om att omsättningen blev högre än väntat under det andra kvartalet. Bolaget förväntar sig att rapportera en högre omsättning än väntat för det andra kvartalet 2024. Bolagets preliminära siffror visar på en omsättning om cirka 50 miljoner kronor som kan jämföras med en omsättning om 22,1 miljoner kronor under samma period föregående år. Det motsvarar en ökning om 126 procent i omsättning jämfört med samma period föregående år och en ökning om 37 procent mot första kvartalet 2024.  

”Den starka omsättningsökningen under det andra kvartalet är ett resultat av våra förbättrade prismodeller och den ökade efterfrågan från bland annat försvarsindustrin. Dessa preliminära resultat visar att våra strategiska satsningar ger avkastning och stärker vår marknadsposition ytterligare”, säger CFO Wictor Billström.

Astor Group skriver att koncernens kraftiga ökning i orderingång och orderbok samt förbättrade prismodeller har haft en betydlig påverkan på omsättningen i andra kvartalet 2024. I den ökade omsättningen återfinns en stor andel försäljning inom affärsområdet Astor Industry som växer kraftigt genom ökad efterfrågan från bland annat försvarsindustrin. Även det nyligen förvärvade bolaget Airsafe Sweden AB bidrar en del till omsättningen trots att tillträde av förvärvet gjordes i mitten på maj 2024. Sammantaget uppvisar gruppen en preliminär omsättning om 50 miljoner kronor för andra kvartalet vilket motsvarar en tillväxt som rensat för förvärv uppgår till 44 procent och inklusive förvärv till 82 procent jämfört med andra kvartalet 2023. Jämfört med första kvartalet 2024 så motsvarar det en tillväxt rensat för förvärv uppgående till 26 procent och en förvärvad tillväxt om 11 procent.

Kursraket sedan noteringen, men även ett fall

Astor Group noterades på Spotlight i januari 2023 och handlades då kring 3,50 kronor per aktie. Sedan dess har aktien gått upp 294 procent, vilket får sägas göra bolaget till en riktig kursraket. Aktien stängde veckan på 14 kronor, men den var i april uppe i över 25 kronor, så kursgrafen innehåller även ett stort kursfall. Senare i år planerar Astor Group att flytta sin notering till First North.

Scandinavian Astor Group AB

Scandinavian Astor Technologies är verksamma inom försvarsindustrin med affärsområden inom avancerad radarstörning och kompositkomponenter. Scandinavian Astor Group AB hette tidigare Renewable Ventures Nordic 2 AB.