Börsnotering av

Scandinavian Astor Group AB

No data was found

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Scandinavian Astor Technologies ABs äger kommer att äga 90 % och Renewable Ventures Nordic ABs aktieägare 10 %.

Värdering

75 Mkr är den värdering bolagen anger i det omvända förvärvet.

Mer information

I slutet av september 2022 meddelade Spotlight-noterade Renewable Ventures Nordic AB att de via sitt dotterbolag Renewable Ventures Nordic 2 AB köper Scandinavian Astor Technologies AB med aktier som betalning. Renewable Ventures Nordic AB delar sedan ut de aktier man äger i Renewable Ventures Nordic 2 AB och företaget noteras på Spotlight.

Dvs Scandinavian Astor Technologies får en ägarspridning och efterföljande notering via Renewable Ventures.

Astors nettoomsättning jan-jun 2022 uppgick till 33,8 MSEK med ett resultat före skatt om 2,5 MSEK.

Uppdatering: I slutet av december 2022 meddelade Spotlight att företaget är godkänt för notering och att första handelsdag är planerad till 12 januari 2023.

No data was found