Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

11 januari 2019

Nya regeringen förbjuder hela Igrene's verksamhet

Nya regeringen förbjuder hela Igrene's verksamhet


Idag närmade sig Sverige en ny regering. En av de saker de ingående partierna är överens om är att den 1 januari 2022 förbjuda prospektering och nyexploatering av gas och olja i Sverige, vilket är hela Igrene's verksamhet.


Igrene som är noterat på Spotlight har som verksamhet att prospektera efter gas och olja kring Siljan i Sverige.

Idag stod det klart att nästa regering ser ut att bestå av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. I dokumentet “Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna” framgår vad det har kommit överens om att göra tillsammans.

Punkt 33 lyder som följer:

33. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). Satsa mer på forskning, tester och samarbeten med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.

Dvs den första 1 januari 2022 ska prospektering och nyexploatering av gas och olja vara förbjuden, och prospektering av gas och olja är precis vad Igrene ägnar sig åt, med förhoppningen om att i framtiden kunna ägna sig åt nyexploatering. Om allt bolaget ägnar sig åt är förbjudet då borde verksamheten vara i princip värdelös.

Det värde som kan finnas är väl de samlade förlusterna som i någon form kanske kan användas till förlustavdrag. Samtidigt bör man kolla närmare på vad som händer om tillgångsposter i balansräkningen måste skrivas av då de inte längre har något värde.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika

MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika

MTI Investment är ett investmentbolag med fokus på Afrika. Företaget gör nu sin första emission sedan noteringen. Intervju med VD Pontus Engström om företaget, emissionen, lärdomar om tio år i Tanzania, marknaden och några av portföljbolagen.

Följ oss