Noteringen av Sound Dimension får neutral rekommendation av analytiker

Ljudföretaget Sound Dimension gör en IPO på Spotlight. Affärsvärldens analytiker ger en neutral rekommendation.

Sound Dimension erbjuder en teknik för att optimera ljudupplevelsen genom att optimera olika ljudenheter. Sound Dimension har som långsiktig målsättning att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter, men gör det via andra sätt ännu så länge.

Sound Dimension gör nu en noteringsemission på 15 Mkr och noterar sig sedan på Spotlight den 6 oktober. Affärsvärldens analytiker har tittat närmare på erbjudandet och ger det 3 av 6 i betyg vilket ska tolkas som en neutral rekommendation.

”Avtalet med Anker och den till synes framgångsrika Ampme-appen indikerar att det finns en intressant marknadsmöjlighet. Att Sound Dimension misslyckades med sina egna högtalare fäster vi inte så stor vikt vid. Mycket annat än ljudkvalitet spelar in för att lyckas, som god distribution och varumärke”, skriver Affärsvärlden.

”Bristerna som investering är att bolaget saknar färdig produkt, har en ganska lång väg till intäkter, är beroende av mer kapital innan några stora värdehöjande milstolpar och lagt sin strategi på en hög svårighetsgrad. Kanske vore det bättre att skruva ned volymen ett hack och bara satsa på en app eller att komma in hos större varumärken? Den långa väntetiden till handelsstart är också ett minus, vilket renderat i en varningsflagga”


Läs även:

Söder Sportfiske får teckna-rekommendation av analytiker

Embracer får köprekommendation av Affärsvärlden

Åtta företag som ska noteras i närtid

Sound Dimension AB

Sound Dimension erbjuder en teknik för att optimera ljudupplevelsen genom att optimera olika ljudenheter. Sound Dimension har som långsiktig målsättning att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden.