Noteringen av Gondolin har problem

Taurus Energy ger Gondolin Group möjlighet att fullgöra sina åtaganden till slutet av juni, sedan ska man se sig om efter ett annat företag att sälja sitt bolagsskal till.

I februari skrev Nyemissioner.se att Gondolin som ska noteras på Spotlight via ett omvänt förvärv av Taurus Energy ser riktigt stökigt ut. I torsdags meddelade nu Taurus Energy att processen är försenad och att man bara ger Gondolin till slutet av juni att fördigställa sina åtaganden.

Taurus Energy skriver att planerade omvända förvärvet av Gondolin Group AS har försenats avsevärt och ligger nu cirka sex månader efter utsatt tidplan. Gondolin har angett omstruktureringsarbete som orsak till förseningarna. De medel som tillförts Taurus Energy genom ovillkorat ägartillskott är till stor del förbrukat av löpande kostnader utan att överenskomna framsteg gjorts. Styrelsen i Taurus har beslutat att ge Gondolin till slutet av juni 2024 att färdigställa sina åtaganden. Därefter kommer Taurus att öppna för andra intressenter. Taurus Energys ansträngda ekonomiska situation förutsätter att förvärvsprocessen finansieras av sådan intressent.

Gondolin Group AS

Gondolin är en norsk destinationsutvecklare som finns på destinationer som Skinnarbu, Gålå, Hornsjøen-Hafjell, Eidsbugarden, Marifjøra, Hallingskarvet och Skarsdalen i Norge.