Newton Nordic breddar sitt erbjudande

Newton Nordic börjar leverera hela rörliga kamerasystem, en förflyttning som tar avstamp i kommersiella drivkrafter som Augmented Reality, automatisering och fjärrproduktion. Vi har ställt några frågor till vd Henrik Lewander.

Vad gör Newton?

Newton Nordics vision är att möjliggöra rörligt innehåll från hela världen, med samma eller bättre upplevelse som att vara där.

Newton Nordic bedriver utveckling, marknadsföring, försäljning, montering och testning av NEWTON-systemet. NEWTON-systemet erbjuder fjärrstyrning och stabilisering av rörliga kameror och används av prestigeproduktioner som t.ex. American Idol, Champions League och MTV Awards. Systemet möjliggör för rörliga kameror att användas inom live-TV på helt nya sätt än tidigare – med större kreativ frihet och bättre produktionsekonomi.

Vad är den tekniska kärnan i Newtons teknik?

NEWTON-systemet bygger på flera års forskning, utveckling och testning av avancerad reglerteknik inom film och TV-industrin. Kärnan av NEWTON-systemet består av kamerahuvudet NEWTON S2 för stabilisering och kontrollpanelen NEWTON C2 för fjärrstyrning.

Ni gör en strategisk förflyttning, kan du berätta mer?

I och med vår pågående strategiska förflyttning kommer vi att leverera hela rörliga kamerasystem med stöd för Augmented Reality, automatisering och fjärrstyrning, där tekniken i NEWTON-systemet blir en unik konkurrensfördel. I samband med den strategiska förflyttningen skapas också möjligheter att öka försäljningen av mjukvara genom licenser.

Vad kan investerare se fram emot under det kommande året?

Parallellt med att vi investerar i vårt utvecklingsarbete arbetar vi med att öka Newton Nordics marknadsandelar på befintligt erbjudande. Vi ser en god tillströmning av förfrågningar och vår målsättning är att fortsätta bygga vidare på den grund vi har etablerat. Genom emissionslikviden och en stärkt försäljningsorganisation hoppas vi kunna accelerera den takt vi tar nya marknadsandelar på.

Ni gör nu en emission på 20 miljoner kronor, vad ska kapitalet användas till?

Emissionslikviden ska användas för att accelerera vår strategiska förflyttning så vi kan inta en strategisk position på marknaden för rörliga kameror inom TV. Vi har en stabil grundaffär men kommer satsa på utveckling av nya lösningar för hela system av rörliga kameror. Vi kommer även att fortsätta att vidareutveckla och förbättra vår nuvarande produkt, då detta ytterligare stärker vår nuvarande affär samtidigt som det även gör att lösningarna för hela system blir bättre. Detta kräver investeringar i utvecklingsorganisationen. Därtill avser vi utvidga vår försäljningsorganisation. Vi vill förbättra vår position på marknaden ytterligare och därigenom öka försäljningen av nuvarande produkter och samtidigt bana väg får våra nya helhetslösningar.

Avslutningsvis, något du vill säga till dem som funderar på att investera i Newton?

Vi har en spännande teknik och har med små resurser fått in våra produkter på världens främsta TV-produktioner. Vi har under de senaste åren intagit en mycket god marknadsposition och visat att vi kan nå lönsamhet. När vi nu låter vårt starka utvecklingsteam utveckla hela system för rörliga kameror, har vi goda möjligheter att uppnå samma marknadsposition fast på en betydligt större marknad. 

Läs mer om Newtons nyemission.

Nordiska Innovationsfonden AB

Nordiska Innnovationsfonden är ett investeringsföretag. Nordiska Innnovationsfonden hette tidigare Newton Nordic AB. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.