Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Newton Nordic AB

Newton Nordic AB

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping

Hemsida:

www.newtonnordic.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton Nordic AB hette tidigare Intuitive Aerial AB.

Teckningsperiod:

12 oktober 2020 - 27 oktober 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,1 Mkr + 4,2 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie i Bolaget erhålls en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO7.

Post:

Övrigt:

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och för att tillvarata eventuell överteckning i Företrädesemissionen kan styrelsen komma att besluta om en överteckningsemission som vid fullteckning initialt tillför Bolaget ytterligare cirka 4,2 MSEK, utöver företrädesemissionen på 20,1 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser från samtliga i Bolagets ledningsgrupp om totalt cirka 0,3 MSEK och resterande del genom en garantiförbindelse från Formue Nord Markedsneutral A/S.

Två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med stöd av Teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara aktiens kvotvärde.

Uppdaterat: 2020-10-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss