Neovici mer än dubblerade omsättningen under 2023, noteras den 27 juni

Neovicis system

Neovici hade planerat att notera sig redan under fjärde kvartalet 2021 men planerna har skjutits upp flera gånger. Den 27 juni ska dock noteringen på First North nu bli av.

Neovici hade planerat att notera sig redan under fjärde kvartalet 2021 men planerna har skjutits upp flera gånger. Nu ser det dock ut att bli av, den 27 juni ska företagets aktier börja handlas på First North.

Under 2021 var omsättningen 30 miljoner kronor och under 2022 växte den till 41 miljoner kronor, och i en uppdatering från slutet av december så framgick att omsättningen mer än dubblerades under 2023 och att målet var att den skulle öka ytterligare 50 procent under 2024.

Bolaget tog in 25,4 miljoner kronor i en nyemission under mars.

VD om bolaget på fyra minuter, från juni 2023

Neovicis VD presenterar verksamheten.

Neovici Holding AB

Neovici erbjuder systemet Cosmoz hjälper företag att på ett automatiserat sätt hålla koll på finansiella transaktioner och ser till att fel korrigeras.