Börsnotering av

Neovici Holding AB

Neovici erbjuder systemet Cosmoz hjälper företag att på ett automatiserat sätt håller koll på finansiella transaktioner och ser till att fel korrigeras.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Värdering

Uppdatering: 698 Mkr pre-money och 898 Mkr post money om emissionen under första kvartalet 2022 fulltecknas.

325 Mkr pre-money och 375 Mkr post money vid emission i juni 2021.

Mer information

Neovici gör ett privat spridningserbjudande under mitten av september 2021 och planerar att notera sig på First North under fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: Neovici ska presentera sig för småsparare i slutet av november 2021, vilket får ses som ett tecken på att tidsplanen för noteringen under fjärde kvartalet 2021 fortfarande är aktuell.

Uppdatering: På presentationen i slutet av november 2021 berättade bolaget att tidsplanen för noteringen på First North är första kvartalet 2022.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 meddelades att Neovici ska göra en emission i privat miljö på 200 Mkr och sedan direktnotera sig på First North i mars 2022.

Uppdatering: Det blev ingen notering i mars 2022. Marknaden var redan svag i början av 2022 och när Ryssland invaderade Ukraina blev marknaden för både kapitalanskaffningar och noteringar riktigt dålig. Gissningsvis drabbades Neovici av det.

Uppdatering: Direktnoteringen på First North ska ske kring årsskiftet 2022/2023, där januari 2023 verkar vara troligare än slutet av december 2022.

Uppdatering: Vi har kommit till slutet av februari 2023 och ingenting har hörts om noteringen. Orsaken till att Nasdaq inte släppt upp bolaget på First North är ju inte att de har för mycket att göra, utan orsaken har rimligtvis något med bolaget att göra.

Uppdatering: I början på juni 2023 skrev bolaget i marknadsföring att de siktar på att notera sig på First North under andra kvartalet 2023.

Uppdatering: I mitten av juni 2023 sade VD på en presentation att noteringen ska ske under 2023.

Uppdatering: I slutet av december 2023 skrev VD att en notering på First North innan sommaren 2024 är en prioritet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner