Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

22 maj 2022

myFC-cirkusen fortsätter

myFC-cirkusen fortsätter


MyFC gjorde en riktad emission på 33 Mkr till ej namngivna investerare i mitten av januari, problemet är dock att bara en liten del av pengarna har betalats in och att bolaget därför nu tar upp ett lån på 15 Mkr.


Att dessa ej namngivna investerare i januari-emissionen ännu inte har betalat in pengarna ger inget seriöst intryck, varken för investerarna eller bolagets styrelse/ledning/huvudägare. Frågan är också hur motiverade dessa ej namngivna investerare är på att fullgöra sina förpliktelser nu när aktiekursen står runt 50 % längre än teckningskursen i januari-emissionen.

Av: Andreas Poike

Sök nyheter

Senaste nyheter

Senaste videoklippet

Intervju med vd för Lipigon Pharmaceuticals

Intervju med vd för Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är av RNA-läkemedelstyp och förhindrar cellernas tillverkning av det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4. Detta sker genom att proteinkodande RNA förstörs redan innan målproteinet hunnit bildas. Målproteinet har en stark genetisk koppling till skadliga blodfetter och relaterade sjukdomar. Lipigon gör en företrädesemission och i samband med detta gjordes denna intervju med vd Stefan K Nilsson.

Följ oss