Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i myFC Holding AB

myFC Holding AB

myFC Holding AB
Saltmätargatan 8 A
113 59 Stockholm

Hemsida:

www.myfcpower.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.

Teckningsperiod:

14 januari 2022 - 14 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

192,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ej namngivna investerare.

Post:

Övrigt:

Bolaget emitterar samtidigt 4 900 000 teckningsoptioner, utan kostnad, till investerargruppen. Varje teckningsoption ger 1 aktie till ett lösenpris av 1,50 SEK. Teckningsoptionerna kan inlösas från dagen då de är listade vid Bolagsverket till och med 2023-12-31. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna erhåller myFC 7,35 miljoner kronor och 4 900 000 aktier tillkommer, vilket skulle innebär en utspädning om ytterligare 2,3 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Uppdatering: I slutet av maj 2022 har myFC fortfarande bara en liten del av emissionslikviden betalats in. Tilläggas kan att aktien i skrivande stund handlas till 0,571 kr, dvs bra mycket längre än de 1,10 kr som emissionen görs till.

Uppdaterat: 2022-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss