myFC-cirkusen fortsätter

MyFC gjorde en riktad emission på 33 Mkr till ej namngivna investerare i mitten av januari, problemet är dock att bara en liten del av pengarna har betalats in och att bolaget därför nu tar upp ett lån på 15 Mkr.

Att dessa ej namngivna investerare i januari-emissionen ännu inte har betalat in pengarna ger inget seriöst intryck, varken för investerarna eller bolagets styrelse/ledning/huvudägare. Frågan är också hur motiverade dessa ej namngivna investerare är på att fullgöra sina förpliktelser nu när aktiekursen står runt 50 % längre än teckningskursen i januari-emissionen.

myFC Holding AB

myFC utvecklar bränsleceller. myFC Holding AB hette tidigare Civokojd AB.