Motion Display marknadsför där köpbeslut fattas

Motion Display erbjuder displayer med elektroniskt papper som används av ledande internationella multi-brands leverantörer som PepsiCo, Coca-Cola och Goodyear. Efter covid-begränsningarna kan företaget åter sätta fart, vi har ställt några frågor till vd Anna Engholm.

Vad gör Motion Display?

Motion Display grundades 2005 av Erik Danielsson, tidigare koncernchef på Pharmacia och grundare av bl.a. Pricer, och är ett innovativt företag inom det snabbt växande segmentet In-Store Marketing. Vi har utvecklat en revolutionerade teknik för att göra reklam vid varan i butiken, där mer än 70 procent av köpbesluten tas. Våra displayer är nämligen baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Vilka är era kunder?

Vår kundbas är både välkänd och återkommande med ledande internationella multi-brands leverantörer som PepsiCo, Coca-Cola och Goodyear med flera. Till största del har våra kunder installerat våra elektroniska pappersdisplayer på Walmarts hyllkanter mot bakgrund av att vårt främsta fokus de senaste åren har legat på den amerikanska marknaden.

Motion Display i butik

Covid-begränsningarna i USA går mot sitt slut, vilka satsningar gör ni nu?

En avgörande komponent i denna nystart är att vi skall satsa mer på att exploatera vår dominerande position på marknaden och det starka varumärke vi byggt genom framgångarna på framför allt Walmart. Vi ser därvid två huvudsakliga strategier. Den ena är att betydligt mer aktivt bearbeta kunder som vill exponera sig även utanför Walmart.

För att lyckas med detta vill vi också hitta samarbetspartners som har etablerade kontakter hos alla kedjor, butiker och varuhus. Sådana finns på de flesta marknaderna och inledande diskussioner pågår i USA och är något som vi har lagt mycket fokus på under pandemin.

Den andra delen av vår strategi är att vi skall ta steget in på de stora potentialerna som också finns i Europa och Asien, där vi hittills knappt ens skrapat på ytan.

USA är er huvudmarknad, men hur ser ni på resten av världen?

I USA återfinns mer än två miljoner butiker, i Europa återfinns nästan tre miljoner butiker och bara i Kina finns drygt 250 000 butikskedjor. Dessa ofantligt stora marknader påvisar hur stor både nuvarande och framtida marknadspotential faktiskt är. Det är ett av skälen till att vi nu genomför en kapitalisering.

Ni gör nu en företrädesemission på 18,7 Mkr, kan du berätta lite mer kring vad emissionslikviden ska användas till?

Framförallt ska emissionslikviden tillse att vi står rustade inför återöppnandet av vår marknad i USA, med ett huvudsakligt fokus på att skörda de investeringarna som vi byggt upp under pandemin.

Det andra skälet till att vi nu genomför en företrädesemission är att ta steget mot de nästintill orörda marknaderna i Europa och Asien. Det är fortfarande bara en försvinnande liten del av våra potentiella kunder som ens känner till oss och vår unika produkt och det är något vi vill ändra på.

Slutligen avser vi att stärka rörelsekapitalet för att stå rustade inför marknadens återöppnande.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Motion Display?

Först och främst vill jag belysa att vi erbjuder en beprövad teknik inom segmentet In-Store Marketing som åtskilliga gånger har genererat en ökad försäljning för stora kunder.

Efter de senaste årens hårda arbete med att utveckla en optimerad produkt med avsevärda inträdesbarriärer är vi nu redo att skala upp vår verksamhet både i USA och i Europa och Asien.

Med vår unika marknadsposition och produkt, etablerade kundrelationer och vår förmåga att snabbt skala upp produktionen med marginella förstärkningar, befinner vi oss i ett mycket spännande läge med en signifikant potential.

Vi välkomnar dig varmt att investera i Motion Display och vara med på denna tillväxtresa!

Läs mer om Motion Dipsplays emission.

Motion Display Scandinavia AB

Motion Display har utvecklat ett nyskapande e sätt att göra reklam vid varan i butiken. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.