Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Motion Display Scandinavia AB

Motion Display Scandinavia AB

Motion Display Scandinavia AB
Salagatan 16
753 30 Uppsala

Hemsida:

www.motiondisplay.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Motion Display har utvecklat ett nyskapande e sätt att göra reklam vid varan i butiken. Bolagets displayer är baserade på elektroniskt papper som kan blinka och samtidigt förmedla olika budskap i en rullande sekvens.

Teckningsperiod:

18 oktober 2021 - 1 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,7 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

9 november 2021

Avstämningsdag:

14 oktober 2021

Värdering:

18,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 70 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets grundare och tillika styrelseordförande Erik Danielsson, samtliga övriga i Bolagets styrelse och ledningsgrupp som innehar aktier i Bolaget samt ytterligare en befintlig aktieägare, om totalt cirka 1,8 MSEK. Resterande del, motsvarande cirka 11,3 MSEK, är säkerställd genom garantiåtaganden från Formue Nord Markedsneutral A/S, Fredrik Lundgren och Wilhelm Risberg.

Uppdaterat: 2021-10-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss