Metacon fokuserar på kostnadseffektiv produktion av vätgas

Metacon är ett energiteknikbolag som erbjuder marknaden produkter med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas. Företaget gör just nu en nyemission och vi har därför ställt några frågor till vd Chris Törnblom.

ChrisVad gör Metacon?

Metacon är ett energiteknikbolag som erbjuder marknaden produkter med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, för bättre miljö och klimat.

Hur skiljer sig Metacons produkter från andra aktörers?

Metacons teknik bygger på en katalytisk process som opererar under lägre temperaturer än vid traditionell ångreformering, där reaktionen är endotermisk och kräver mycket energi. I Metacons process krävs mindre energi för att bryta de kemiska bindningarna och tillverka vätgasen. En stor del av vätgasen kommer från vatten som fungerar som bränsle i processen.

Framställningen av vätgas har också kraftigt ökat genom elektrolys. När man framställer vätgas genom elektrolysörer använder man elektricitet för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre. Denna process kräver mycket elektricitet och miljövänligheten bygger på varifrån elektriciteten härstammar; elektricitet från ett solkraftverk har ju exempelvis inte samma miljöpåverkan som elektricitet från ett kolkraftverk.

Hur stor är marknaden för vätgas?

Den globala vätgasmarknaden är idag värd lite drygt USD 100 miljarder och förväntas dubbleras till 2026.

Vilka är fördelarna med vätgas?

Vätgas kan framställas både från förnybara och fossila energikällor. Vätgasens miljönytta beror vilken energikälla som vätgasen framställs från. Även om vätgas som produceras från fossila energikällor medför en miljöpåverkan kan koldioxidutsläppen avskiljas redan i produktionsanläggningen.

Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik kan de lokala utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar från transportsektorn minskas radikalt.

Vätgasdrivna bilar erbjuder en mycket längre räckvidd än elbilar som dessutom har lång laddningstid. Att tanka en bränslecellsbil tar endast ett par minuter.

Vilka är kunderna och var finns de?

Kunderna finns över hela världen. Kundsegmenten inkluderar:

  • Transportsektorn

  • Villaägare

  • Industrin

  • Fastighetsägare (Kommersiella fastigheter och större bostadskomplex)

  • Lantbrukare

Ni gör nu en emission på 35 Mkr, vad ska ni använda pengarna till?

En stor del, ca 15 Mkr kommer att tillföras dotterbolaget Helbio A.S, som för närvarande flyttar in i nya lokaler, bättre lämpade för seriell produktion. Investeringarna i Helbio kommer att ske under former som ökar Metacons ägarandel. I övrigt avses pengarna användas för att förstärka organisationen, öka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samt medverkan i uppförandet av referensanläggningar av tankstationer för vätgas och installation av större- och mindre kraftvärmesystem (CHP). 

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Metacon?

Vätgasmarknaden växer snabbt och Metacon har en god teknikhöjd där stor del av teknikrisken redan är absorberad. Metacon kan effektivt kapitalisera på den växande marknadstrenden som nu råder och med sin unika teknologi producera vätgas lokalt, som enkelt kan integreras i befintlig infrastruktur. Vidare, med en tydlig ökad miljömedvetenhet i världen samt klimatmål som satts upp, bla genom Parisavtalet med nollutsläpp vision 2050, har Metacon produkter för framtiden!

 

Läs mer om Metacons nyemission.

Metacon AB

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.