Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Metacon AB

Metacon AB

Metacon AB
Dammbrovägen 1
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.metacon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Metacon erbjuder energisystem med patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion, ämnad för transportsektorn, industrin, fastighetssektorn och privatbostäder, med bättre miljö och klimat.

Teckningsperiod:

24 april 2019 - 13 maj 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

35,1 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,82 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 april 2019

Värdering:

119 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:17. Aktieägare erhåller fem (5) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till cirka 80 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I händelse av överteckning kan styrelsen komma att fatta beslut om en övertilldelningsemission med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6 097 561 aktier till samma kurs, 0,82 Kr per aktie. Om även denna emission fulltecknas tillförs Bolaget ytterligare 5 Mkr.

Uppdaterat: 2019-04-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss