Learning to Sleep löser sömnproblem

Learning to Sleep hjälper personer med sömnproblem och rekommenderas av Socialstyrelsen. 94 procent av patienter förbättrar sin sömn och 80 procent slutar ta sömnpiller. Företaget gör nu en IPO på First North.

Learning to Sleep grundades av ett dedikerat team av digitala specialister och psykologer. Grundidén är att erbjuda en enkel, effektiv och evidensbaserad behandling för kvalificerad vård av sömnproblem – utan köer och tillgänglig för alla oavsett geografisk plats.

”We believe that L2S digital sleep treatment, with the human interaction as a differentiator, is world leading and we see true global potential” – António Murta / CEO & Founder of Pathena Investments Fund

Marknadsproblem

Resurser för patienter som lider av sömnlöshet är begränsade och vårdköerna långa inom den offentliga vården. Bolagets digitala terapilösning har mycket god effekt vid sömnproblem och är mer tids- och kostnadseffektiv jämfört med platsbundna behandlingsalternativ. Det resulterar i kostnadsbesparingar för individer, sjukvården och samhället i stort. Enligt folkhälsomyndigheten lider 42 % av den svenska befolkningen av sömnbesvär och problemen har ökat med 500 % under covid. Vidare är sömnläkemedel beroendeframkallande med varierande effekt – ett växande samhällsproblem. Den globala marknaden för global online therapy services förväntas växa med ca 31,8 % mellan 2020-2028 (CAGR).

Bolagets lösning

Learning to Sleep hjälper människor till en bättre sömn genom en digital, platsoberoende KBT-behandling mot sömnsvårigheter. Detta möjliggörs genom Learning to Sleeps mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i en mobilapplikation. Behandlingen sträcker sig över fem veckor och består av digitala samtal med psykolog, sömndagbok, sömnrestriktion, tankehantering, vägledning & planering. Livstidsvärdet per patient inom ramen för den befintliga affärsmodellen uppgår till ca 2 975 SEK. Learning to Sleep har ett underleverantörsavtal med Vårdcentral Doktor.se Norra Djurgården vilket innebär att frikort och högkostnadsskydd gäller bland de som köper bolagets tjänster. Utöver patientavgift erhåller bolaget vårdersättning från Region Stockholm även om patienterna inte är hemmahörande i Stockholm enligt det avtal kring utomlänsersättning som gäller mellan regionerna i Sverige. KBT-behandlingen är helt fri från biverkningar och medför inga risker att patienter utvecklar missbruk som annars kan vara fallet med beroendeframkallande sömnmedel.

Klinisk validering – rekommenderas av Socialstyrelsen

Behandlingsmetoden rekommenderas av Socialstyrelsen. Kliniska utvärderingar har genomförts i två steg med Previa och Pfizer. Visade att 94 procent av patienter förbättrar sin sömn och 80 procent slutar ta sömnpiller efter avslutad behandling med Learning to Sleep. Vidare har Learning to Sleep en pågående forskningsstudie med Karolinska Institutet som förväntas publiceras under första halvåret 2022.

Proof of Concept

Bolaget har hittills genomfört cirka 12 000 patientsessioner, fördelat på cirka 3 000 behandlade patienter. Bolaget är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är registrerad hos Läkemedelsverket samt CE-märkt. 

Internationellt gångbar modell: Tack vare att den mobila applikationen är bärande i behandlingen och att affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem är det möjligt att expandera verksamheten till nya regioner och behandla avsevärt fler patienter. Pågående pilotsatsning i London med målet att knyta sig an 100 patienter i premiumsegmentet. Behandlingsmetoden har dessförinnan blivit testad i både Norge och Storbritannien. 

Utvecklingsaktiviteter

Parallellt med internationell expansion har bolaget avsikten att introducera en SaaS-modell som ger återkommande intäktsströmmar.

Samarbetsavtal med Sleep Cycle

Learning to Sleep ingick i början av januari 2022 ett samarbetsavtal med börsnoterade Sleep Cycle (börsvärde > 1 mdkr). Sleep Cycle erbjuder en ledande och heltäckande plattform för digital sömnanalys i form av en mobilapp. Appen lanserades 2009 och har sedan dess blivit nedladdad miljontals gånger. Sleep Cycle har genom åren erhållit höga recensioner av slutkunder, med ett rating-genomsnitt om minst 4,5 utav 5 i kanaler såsom App Store. Idag har Sleep Cycle över 2 miljoner månatliga aktiva användare i över 150 länder. I och med att appen hittills har använts för att analysera över 2 miljarder nätter har Sleep Cycle en välutbyggd databas över värdefull sömnstatistik. Med patenterad AI-baserad ljudteknik analyserar Sleep Cycle användarnas sömn och tillhandhåller personliga insikter baserade på sömndatabasen.

Samarbetet mellan Learning to Sleep och Sleep Cycle är ett pilotprojekt som löper fram till slutet av maj 2022. Syftet att utvärdera huruvida Learning to Sleep kan komplettera Sleep Cycles erbjudande på den svenska marknaden. Under pilotperioden kommer kunder till Sleep Cycle som lider av kroniska sömnproblem på försök att lotsas till Learning to Sleep för en eventuell bedömning av psykolog och erbjudande om behandling. Vid ett lyckat utfall av piloten kan avtalet komma att förlängas och även omfatta ytterligare geografiska marknader. Samarbetet exemplifierar djupet i Learning to Sleeps behandling.

 

Kort information om IPO

Marknadsplats: First North

Unitupplägg: En unit innehåller 2 aktier + 3 vederlagsfria teckningsoptioner av olika serier med lösen i juni, sep och dec.

Emissionsvolym: ca 11,1 MSEK före emissionskostnader. Lösen av teckningsoptioner kan ge ytterligare kapitalinjektion under 2022 i tre omgångar.

Värdering (pre-money):  ca 50 MSEK

Teckningsperiod: 11 jan – 25 jan 2022

Notering: 3 feb 2022

Prospekt och mer information om Learning to Sleeps IPO

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.