Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB

Learning 2 Sleep L2S AB
Södergatan 19
211 34 Malmö

Hemsida:

www.learningtosleep.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Learning to Sleep är verksamt inom digital hälsa och hjälper personer med sömnproblem att få bättre sömn genom en serie digitala produkter.

Teckningsperiod:

11 januari 2022 - 25 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,11 Mkr

Teckningskurs:

11,80 kr per unit / 5,90 per aktie

Likviddag:

31 januari 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

En (1) unit består av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.

Post:

1 unit, minimum 460 units.

Övrigt:

Learning 2 Sleep noteras på First North den 3 februari 2022.

3,2 Mkr är säkerställt på förhand via teckningsåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juni 2022 till 15 juni 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 september 2022 till 15 september 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 december 2022 till 15 december 2022 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 5,90 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Uppdaterat: 2022-01-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss