IPO i Synsam gillas av analytiker

Optikerkedjan Synsam gör en IPO på Nasdaq Stockholm. Dagens Industris analytiker gillar erbjudandet och ger en teckna-rekommendation. Affärsvärlden ger samma rekommendation men med svagare övertygelse.

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett erbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler. Företaget gör nu en IPO bestående av befintliga aktier för omkring 3 miljarder kronor. Priset per aktie sätts inom intervallet 46-56 kronor. Notering sker på Nasdaq Stockholm den 29 oktober. Hur ska då en investerare göra?

Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 miljoner kronor.

Dagens Industri – Teckna

Dagens Industri ger en teckna-rekommendation till sina läsare. Man gillar Synsams abonnemangssatsning som ökar både tillväxten och lönsamheten. Värderingen, även med det högsta priset i spannet, är tilltalande. 

“Räknat på högsta pris vid noteringen värderas Synsam till cirka 12 gånger fritt kassaflöde efter investeringar. Det är inte en särskilt upptrissad värdering förutsatt att abonnemangstjänsten fortsätter att utvecklas väl. Rådet blir därför att teckna Synsam med förhoppning om att aktien även inledningsvis står emot dagens dystrare noteringsklimat.”

Affärsvärlden – Teckna

Affärsvärlden ger en teckna-rekommendation till Synsam men det är med en inte helt övertygad röst.

”Enligt Bloomberg News är erbjudandet redan övertecknat. Men flera av miljardnoteringarna har varit kraftigt övertecknade och aktierna handlas ändå lägre än teckningskursen. IPO-klimatet har kylts av senaste månaden. Det går att se okej uppsida i Synsam på sikt. Insynsägandet i ledningsgruppen är helt okej. Däremot är insynsägandet i styrelsen mycket blygsamt. Den som accepterar ovanstående synsätt kan överväga en post. Men då gäller det att man är bekväm med det relativt breda teckningskursintervallet och den osäkerhet det medför”

Läs även:

6 aktuella noteringar av väldigt olika storlek

Analytiker övervägande positiva till Volvo Cars-noteringen

Solenergi växer kraftigt i Kina – Advanced Soltech genomför nyemission

Synsam AB

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett erbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler.