Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Synsam AB

Synsam AB

Synsam AB
Sankt Eriksgatan 60
112 34 Stockholm

Hemsida:

www.synsamgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Synsam är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett erbjudande. Koncernen är verksam genom egenägda butiker, franchisebutiker och genom e-handelskanaler.

Teckningsperiod:

21 oktober 2021 - 28 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

(2 295 Mkr + 383 Mkr + 402 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50 kr (46-56 kr)

Likviddag:

2 november 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 7 500 Mkr. 50 kr per aktie. 6 900 - 8 400 Mkr (46-56 kr per aktie).

Villkor:

Riktas till allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland och till institutionella investerare i Sverige och utomlands

Post:

Övrigt:

Synsam noteras på Nasdaq Stockholm den 29 oktober 2021.

Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 Mkr.

Uppdatering: Priset per aktie fastställt till 50 kr.

Uppdaterat: 2021-10-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss