Investmentabolaget Latour förklarat på 20 minuter

Investeringsporfölj

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 82 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 26 miljarder kronor.

Latour handlas vanligtvis till premie och just nu är den hög. Aktien handlas till 281,50 kronor, vilket kan jämföras med ett substansvärde på 205,05 kronor lyfter Bolagsanalyspodden fram.

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter.

Investment AB Latour

Latour är ett investmentbolag vars verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I dessa innehav verkar Latour som en aktiv ägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande. Dessutom finns ett antal övriga innehav, främst inom Latour Future Solutions.