Investment AB Latour

Latour är ett investmentbolag vars verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I dessa innehav verkar Latour som en aktiv ägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande. Dessutom finns ett antal övriga innehav, främst inom Latour Future Solutions.
Ingen nyemission hittades
Investeringsporfölj

Investmentabolaget Latour förklarat på 20 minuter

Bolagsanalyspodden går igenom investmentbolaget Latour på 20 minuter vilket ger en bra översikt av verksamheten. Investment AB Latour är ett

Latour logo

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner